Let’s GróA sessies
datum: donderdag 01 november
tijd: 10:00 tot 17:30
locatie: de Wolkenfabriek
info:

OOK #indewolk * Let’s GróA sessies in de Wolkenfabriek. Stedelijke knopen als fascinerende kansen. Gratis toegang. Wel even aanmelden s.v.p.

Met elkaar vanuit verschillende kennisvelden en ervaringen - Nederlandse en Duitse, analytische en ontwerpende - een Groningse knoop bekijken. Stedelijke ontwikkeling, maatschappij, cultuur, duurzaamheid en alle andere complexe uitdagingen die we van belang vinden voor de toekomstige stad.

GróA is een idee dat voortkomt uit de fascinatie voor stedelijkheid, de uitdagingen die daarmee samenhangen en vooral hoe we een bijdrage kunnen leveren aan Groningen als inspirerende en stimulerende stad.

Donderdag 1 november | 10.00 - 17.30 uur De Wolkenfabriek Energieweg 10 Groningen.

Vrijdag 2 november | 9.00 - 14.00 uur RO/EZ Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen.

Let's Gro 2018 is een inspiratie festival in en om de stad Groningen van 31 okt t/m 3 nov 2018.

Meer info en aanmelden:
https://letsgro.nl/event/lets-groa/

#ookindewolk #indewolk #dewolkenfabriek #letsgro2018 #letsgroa #groningen #geluk #stedelijkeknoopalskans #architectuur