Bouwmalezing, Platform Gras
datum: donderdag 15 juni
tijd: 20:00 tot 23:00
locatie: de Wolkenfabriek
info: Wordt wonen in de grote stad een luxe die alleen de happy few zich kunnen permitteren? Talent, kapitaal, kennis en bedrijvigheid clusteren zich in toenemende mate in aantrekkelijke steden, bij voorkeur steden met een grote studentenpopulatie. Dus zo ook in Groningen. En de druk op de woningmarkt lijkt alleen maar toe te nemen…Leiden deze ontwikkelingen tot verdringing van zwakkere groepen? Wordt het voor starters en gezinnen onmogelijk nog in de stad te wonen? Om diversiteit, toegankelijkheid en dynamiek te behouden moeten bewuste keuzes worden gemaakt. Op uitnodiging van Platform GRAS schreef Floor Milikowski een essay over dit onderwerp. Op 7 juni verscheen het in de Groene Amsterdammer. Tijdens de BOUMAlezing van 2017 presenteert zij haar onderzoek aan het Gronings publiek in de Wolkenfabriek op het Gasunieterrein. Na afloop van de lezing geven coreferenten afkomstig uit verschillende disciplines hun perspectief op het thema en gaan ze in discussie: Dick Janssen van Rizoem (ontwikkelaar), André la Rivière van VANwonen en Aleid Brouwer van de RUG. Onze wethouder Roeland van der Schaaf is ook aanwezig en geeft een reactie. En ook U kunt natuurlijk meepraten!